Privacy Policy

Disclaimer voor www.vandennoortbouwenadvies.nl

Van den Noort Bouw & Advies (Kamer van Koophandel: 08180105), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.vandennoortbouwenadvies.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van den Noort Bouw & Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vandennoortbouwenadvies.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van den Noort Bouw & Advies.

Beperkte aansprakelijkheid

Van den Noort Bouw & Advies spant zich in om de inhoud van www.vandennoortbouwenadvies.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op www.vandennoortbouwenadvies.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van den Noort Bouw & Advies nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van den Noort Bouw & Advies.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van den Noort Bouw & Advies, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.